nl | fr

Tar Eater GT

Vernietigt roet en teer geschikt voor hout en kolenkachels en open haarden. Voorkomt schoorsteenbrand en verhoogt de warmtecapaciteit. Het gbruik van dit product betekent niet dat de schoorsteen niet meer hoeft geveegd te worden.
Tar Eater GT